Elektrik ve Elektronik Sektörü

Elektrik ve Elektronik Sektörü

Elektrik ve Elektronik Sektörü

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından görevlendirilen kurum, kuruluşlarca veya oluşturulan çalışma gruplarınca elektrik ve elektronik sektöründe hazırlanacak meslek standartlarının ulusal meslek standardı olarak, yeterliliklerin de ulusal yeterlilik olarak kabul edilebilmesi için inceleme yapan, önerilerde bulunan ve Yönetim Kuruluna sunulmasına karar veren MYK Elektrik ve Elektronik Sektör Komitesi kurulmuş ve ilk toplantısını 15 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirmiştir.