İş ve Yönetim

İş ve Yönetim

İş ve Yönetim

MYK tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlarca veya oluşturulan çalışma gruplarınca iş ve yönetim sektöründe hazırlanan meslek standartlarının ulusal meslek standardı, yeterliliklerin de ulusal yeterlilik olarak kabul edilebilmesi için inceleme yapan, önerilerde bulunan ve Yönetim Kurulunun onayına sunulmasına karar veren MYK İş ve Yönetim Sektör Komitesi kurulmuş ve ilk toplantısını 12 Nisan 2011 tarihinde gerçekleştirmiştir.