Ticaret Sektör Komitesi

Ticaret Sektör Komitesi

Ticaret Sektör Komitesi

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından görevlendirilen kurum, kuruluşlarca veya oluşturulan çalışma gruplarınca ticaret sektöründe hazırlanacak meslek standartlarının ulusal meslek standardı olarak, yeterliliklerin de ulusal yeterlilik olarak kabul edilebilmesi için inceleme yapan, önerilerde bulunan ve Yönetim Kuruluna sunulmasına karar veren MYK Ticaret Sektör Komitesi kurulmuş ve ilk toplantısını 12 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirmiştir.