Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi

Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi

Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlarca veya oluşturulan çalışma gruplarınca ulaştırma, lojistik ve haberleşme sektöründe hazırlanan meslek standartlarının ulusal meslek standardı, yeterliliklerin de ulusal yeterlilik olarak kabul edilebilmesi için inceleme yapan, önerilerde bulunan ve Yönetim Kurulunun onayına sunulmasına karar veren MYK Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi kurulmuş ve ilk toplantısını 8 Eylül 2009 tarihinde gerçekleştirmiştir.

Üçüncü üç yıllık görev süresini tamamlayan Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi, yeni üyeleri ile dördüncü dönem faaliyetlerine devam etmektedir.