Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektör Komitesi

Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektör Komitesi

Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektör Komitesi

Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektör Komitesi

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlarca veya oluşturulan çalışma gruplarınca Toplumsal ve Kişisel Hizmetler sektöründe hazırlanan meslek standartlarının ulusal meslek standardı, yeterliliklerin de ulusal yeterlilik olarak kabul edilebilmesi için inceleme yapan, önerilerde bulunan ve Yönetim Kurulunun onayına sunulmasına karar veren MYK Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektör Komitesi kurulmuş ve ilk toplantısını 24 Aralık 2009 tarihinde gerçekleştirmiştir.