Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

Hedefimiz Mesleklerin ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde mesleği icra edenlerin belgelendirilmesini sağlamak, profesyonel iş gücüne katkıda bulunmaktır. Mesleki Yeterlilik Merkezi, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Türkak tarafından akredite edilem Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının ülke genelinde  yapılacak olan sınavlarında MYM Meslek Dünyası olarak anlaşmalı olduğu YBK'larla sınav merkezlerinin ve adayların gerekli koordinasyonu sağlar, ve adayların sınav ile ilgili tüm süreçlerinde yer alır.