Dönerci | Seviye 3 | Belgelendirme

Dönerci | Seviye 3 | Belgelendirme

Dönerci | Seviye 3 | Belgelendirme

Dönerci kimdir?

   Dönerci; Gerekli araç, gereç ve ekipmanları kullanarak hijyen kurallarına uygun bir şekilde döner hazırlayan meslek elemanına dönerci denir.   

    Dönerci olarak çalışabilmek için Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun 13UY0181-3 yeterlilik kodlu Dönerci Ulusal Yeterlilik sertifikasına sahip olmalıdır.

Sınavın amacı nedir?

   Bu ulusal yeterliliğin amacı; çalışanların ve adayların Dönerci mesleğinde başarılı olmak için gereken niteliklere sahip ve yeterli olup olmadığını belirlemek ve meslekte yeterliliğini, geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamasına olanak vermektir.

Kimler sınava girebilir? Sınava giriş için aranan şartlar nelerdir?

   Dönerci sınavına giriş için herhangi bir şart aranmamaktadır. İsteyen herkes sınava başvurabilir.

Sınav içeriği nedir? Sınav geçme şartları nelerdir?

   Dönerci sınavı 6 zorunlu yeterlilik biriminde yapılmaktadır. Bunlar ;

  • İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma
  • İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim
  • Hijyen, Gıda Güvenliği ve Kalite
  • Et İşleme ve Garnitür Hazırlama
  • Döner Hazırlama
  • Döner Pişirme ve Servise Sunma

   Dönerci Mesleki Yeterlilik Belgesini almak isteyen adaylar yukarıda belirtilen zorunlu birimlerden sınava girer. Bu birimlerin sınav geçme puanları aşağıdaki belirtildiği şekildedir.

 

Teorik Sınavı

Performans Sınavı

    İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma

>=70

>=80

    İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim

>=70

Yok

    Hijyen, Gıda Güvenliği ve Kalite

>=70

>=80

    Et İşleme ve Garnitür Hazırlama

>=70

>=80

    Döner Hazırlama

Yok

>=80

    Döner Pişirme ve Servise Sunma

Yok

>=80

    Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

Sınav sonrası kazanımlar nelerdir? Sertifika sahibi olanlar nerelerde çalışabilir? Sertifika geçerlilik süresi ne kadar?

   Dönerci sınavı sonrasında adayın başarılı olması durumunda birçok kazanımı bulunmaktadır. Bunlardan başlıcaları;

  • Meslek Sahibi olabilmesi,
  • Yurt dışında çalışma imkanına sahip olabilmesidir.

   Sertifika sahibi olan adaylar bar, kafe, retoran, yemekhane  gibi yemek hazırlama faaliyeti yürütülen daha birçok alanda çalışma imkânı bulurlar.

   Dönerci Mesleki Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi beş yıldır. Beş yıl sonunda adaylar sertifikalarını yenilemek zorundadırlar.

Ustalık ve İşyeri Açma

   Dönerci Mesleki Yeterlilik Seviye 3 Sınavını geçerek sertifika almaya hak kazanan adaylar Mesleki Eğitim Merkezi tarafından verilen kalfalık seviyesine denk sayılır. Daha sonra isteyen adaylar Mesleki Eğitim Merkezi tarafından yapılan ustalık sınavına girerek iş yeri açabilirler.

Sınava nasıl başvurabilirim?

   Sınavlar Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun yetkilendirmiş olduğu mesleki eğitim kurumları tarafından yapılmaktadır. Bu yetkilendirilmiş mesleki eğitim kurumlarına giderek başvurunuzu yapabilirsiniz. Academyworld Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme de Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kurumlar arasında olup birçok farklı alanda mesleki Yeterlilik vermektedir.