Pastacı | Seviye 4 | Belgelendirme

Pastacı | Seviye 4 | Belgelendirme

Pastacı | Seviye 4 | Belgelendirme

Pastacı kimdir?

    Pastacı; Çeşitli araç, gereç ve ekipmanlarını kullanarak hijyen kurallarına uygun bir şekilde değişik miktarlarda un, şeker, yağ gibi besin maddelerini kullanarak, çeşitli pişirme teknikleriyle kuru pasta ve mayalı ürünleri hazırlayan kişidir. 

    Pastacı olarak çalışabilmek için Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun 13UY0183-4 yeterlilik kodlu Pastacı Ulusal Yeterlilik sertifikasına sahip olmalıdır.

Sınavın amacı nedir?

  Bu ulusal yeterliliğin amacı; çalışanların ve adayların Pastacı mesleğinde başarılı olmak için gereken niteliklere sahip ve yeterli olup olmadığını belirlemek ve meslekte yeterliliğini, geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamasına olanak vermektir.

Kimler sınava girebilir? Sınava giriş için aranan şartlar nelerdir?

   Pastacı sınavına giriş için herhangi bir şart aranmamaktadır. İsteyen herkes sınava başvurabilir.

Sınav içeriği nedir? Sınav geçme şartları nelerdir?

   Pastacı sınavı 3 zorunlu ve 5 seçmeli yeterlilik biriminde yapılmaktadır. Bunlar ;  

   Zorunlu birimler:

 • İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma
 • İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim
 • Hijyen, Gıda Güvenliği ve Kalite

  Seçmeli birimler:

 • Hamur Çeşitleri, Tatlı/Tuzlu Hamur Ürünleri Yapımı ve Sunumu
 • Sütlü, Çikolatalı Tatlı ve Dondurma Yapımı
 • Sos Yapımı, Meyveli, Tahıllı Tatlı Yapımı ve Sunumu
 • Yaş Pasta Yapımı ve Sunumu
 • Baklava ve Çeşitlerinin Yapımı

Pastacı Mesleki Yeterlilik Belgesini almak isteyen adaylar yukarıda belirtilen zorunlu birimlerden ve yapacağı tercihe göre seçmeli birimden sınava girer.Bu birimlerin sınav geçme puanları aşağıdaki belirtildiği şekildedir.

 

 

Teorik Sınavı

Performans Sınavı

1

İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma

>=70

>=80

2

İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim

>=70

>=80

3

 Hijyen, Gıda Güvenliği ve Kalite

>=70

>=80

      4

Hamur Çeşitleri, Tatlı/Tuzlu Hamur Ürünleri Yapımı ve Sunumu

>=70

>=80

     5

Sütlü, Çikolatalı Tatlı ve Dondurma Yapımı

Yok

>=80

     6

Sos Yapımı, Meyveli, Tahıllı Tatlı Yapımı ve Sunumu

>=70

>=80

     7

Yaş Pasta Yapımı ve Sunumu

Yok

>=80

     8

Baklava ve Çeşitlerinin Yapımı

Yok

>=80

    Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

Sınav sonrası kazanımlar nelerdir? Sertifika sahibi olanlar nerelerde çalışabilir? Sertifika geçerlilik süresi ne kadar?

   Pastacı sınavı sonrasında adayın başarılı olması durumunda birçok kazanımı bulunmaktadır. Bunlardan başlıcaları;

 • Meslek Sahibi olabilmesi,
 • Kendi iş yerini açabilmesi,
 • Yurt dışında çalışma imkanına sahip olabilmesidir.

   Sertifika sahibi olan adaylar yiyecek içecek hizmetleri alanında;

 • Konaklama işletmelerinin pastacılık ünitelerinde,
 • Pasta üretimi yapılan işletmelerde
 • Pastahane ve benzeri pasta mamülleri üretim ve satışı yapılan küçük işletmelerde çalışabilir.

   Pastacı Mesleki Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi beş yıldır. Beş yıl sonunda adaylar sertifikalarını yenilemek zorundadırlar.

Ustalık ve İşyeri Açma

Pastacı Seviye 4 Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan adaylar Mesleki Eğitim Merkezi tarafından verilen ustalık belgesine denk sayılır ve iş yeri açabilir.

Sınava nasıl başvurabilirim?

   Sınavlar Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun yetkilendirmiş olduğu mesleki eğitim kurumları tarafından yapılmaktadır. Bu yetkilendirilmiş mesleki eğitim kurumlarına giderek başvurunuzu yapabilirsiniz. Academyworld Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme de Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kurumlar arasında olup birçok farklı alanda mesleki Yeterlilik vermektedir.